Opplæring for nytilsette i Nav

Dato:
6. februar 09:00 - 16:00
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Nav Sogn og Fjordane og Fylkesmannen
Målgruppe:
Nytilsette i Nav
Påmeldingsfrist:
29.01.2018 23:00:00

Nytilsette i Nav skal gjennomføre «Ny i Nav», ei opplæring over fleire samlingar.

«Vegen til arbeid og velferd» gir mellom anna kompetanse om Nav, oppfølgingsmetodikk og innføring i sosialtenestelova. Det er viktig at deltakarane er kjent med standard for arbeidsretta brukaroppfølging.

Opplæringa er gjennomført, du finn foilane som vart nytta til høgre på denne sida.

Dato:
6. februar 09:00 - 16:00
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Ansvarleg:
Nav Sogn og Fjordane og Fylkesmannen
Målgruppe:
Nytilsette i Nav
Påmeldingsfrist:
29.01.2018 23:00:00

Kontaktpersonar