Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar

Kurset startar med felles forelesningar før vi deler dykk i større grupper. Det blir tatt opp tema som er relevante i dykkar praksis ute i kommunane. Trygdemedisin, helserett, vald og overgrep, tvungen psykisk helsevern med meir.

Reiserekninga skal sendast til Fylkesmannen i dykkar fylke.