Kurs i akuttmedisin

Dato:
14. mars 08:30 - 15. mars 16:00
Stad:
Førde sentralsjukehus
Ansvarleg:
Helse Førde
Målgruppe:
Turnuslegar og legar i allmennmedisin som treng kurs for oppdatering. Turnuslegar og ALIS-legar har prioritet.
Påmeldingsfrist:
05.03.2018 23:00:00

Kurs i akuttmedisin for turnuslegar og legar som skal køyre legevakt. Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening.

Det er ein blanding av teori og praksis og kurset legg òg vekt på samhandling mellom det lokale helseføretaket, AMK og legevakta.

Kursavgift: 5000 kr for legar. Fylkesmannen dekker utgiftene for turnuslegane. Turnuslegane skal sende reiserekning til Helse Førde.

Det obligatoriske nettbaserte forkurset til akuttmedisinkurset som er utarbeida av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er nå tilgjengeleg. Kursbeviset må skrivast ut og takast med til den oppmøtebaserte delen av kurset som dokumentasjon.

Dato:
14. mars 08:30 - 15. mars 16:00
Stad:
Førde sentralsjukehus
Ansvarleg:
Helse Førde
Målgruppe:
Turnuslegar og legar i allmennmedisin som treng kurs for oppdatering. Turnuslegar og ALIS-legar har prioritet.
Påmeldingsfrist:
05.03.2018 23:00:00