Grunnkurs i økonomisk rådgjeving

Dato:
28. august 10:00 - 29. august 14:00
Stad:
Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Nytilsette sakshandsamarar i Nav/kommune

Grunnkurset skal gje deltakarane grunnleggande kunnskaper om sakshandsaming, rolleforståing, metode og juridiske og økonomiske forhold slik at ein betre kan rettleie personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon.

Kurset vert arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland. Meir informasjon finn du på Fylkesmannen i Hordaland sin nettstad

Program for kurset finn du til høgre under "lenkjer".

Det opnast for bindande påmelding i mai 2018. Kurset er gratis.

Dato:
28. august 10:00 - 29. august 14:00
Stad:
Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Nytilsette sakshandsamarar i Nav/kommune

Kontaktpersonar

Lenkjer

Dokument