AVLYST! Fagdag for pedagogisk personale i barnehage

Dato:
15. mai - 16. mai
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
, Barnehagemyndigheit, styrar, pedagogisk personale i barnehage
Påmeldingsfrist:
15.04.2018 01:00:00

Fagdagen er AVLYST!

Dato:
15. mai - 16. mai
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
, Barnehagemyndigheit, styrar, pedagogisk personale i barnehage
Påmeldingsfrist:
15.04.2018 01:00:00

Kontaktpersonar