Barnevernsleiarsamling

Dato:
11. april 09:30 - 15:45
Stad:
Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
Ansvarleg:
Fylkesmannen i samarbeid med Politiet og Barnehuset i Bergen
Målgruppe:
Rådmenn/kommunalsjefar, barnevernsleiarar og fagleiarar

Fylkesmannen inviterer til barnvernsleiarsamling 11. april 2018.

Tema for samlinga er «Saman i avdekkingsfasen». Korleis samarbeide til beste for barnet og slik at barnets rettsikkerheit blir ivareteken? Barnehuset i Bergen kjem og informerer om etablering av avdeling av Barnehuset i Førde og kva Barnehuset kan bidra med i saker som gjeld vald og overgrep mot barn.

Visepolitimester Ida Melbo Øystese, leiar GDE Sogn og Fjordane Arne Johannessen og fagleder familierelatert vold Linda Åmelfot vil halde innlegg om Politiets arbeid. Ein barnevernsteneste vil i samarbeid med fagleder Åmelfot snakke om samarbeidet mellom barnevernstenesta og Politiet.

Påmelding via e-post til fmsfgrb@fylkesmannen.no innan 27.03.2018.

Dato:
11. april 09:30 - 15:45
Stad:
Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
Ansvarleg:
Fylkesmannen i samarbeid med Politiet og Barnehuset i Bergen
Målgruppe:
Rådmenn/kommunalsjefar, barnevernsleiarar og fagleiarar

Kontaktpersonar

Dokument