Kurs og konferansar

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2017
19. des 51 Mari Severinsen Satellittelefon-øving Statens hus, Leikanger
12. des 50 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Nav Sogn og Fjordane Fagdag om barneperspektivet i Nav Førde, Scandic Sunfjord hotel og spa
12. des 50 Fylkesmannen v/Karstein Fardal Fagdag om vurderingsarbeid i kroppsøvingsfaget Skei, Thon hotel Jølster
05. des 49 Haavard Stensvand Beredskapsøving Statens hus, Leikanger
november 2017
28. nov 48 Fylkesmannen v/Astrid Harlem Læringsnettverk - utsette barn og unge - Skulevegring Thon hotell Jølster, Skei
28. nov 48 Sogn og Fjordane landbruksselskap Landbruksproduksjon i endra klima Thon Hotel Jølster, Skei
28. nov - 29. nov 48 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plansamling 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
22. nov - 23. nov 47 KS og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Utdannings- og oppvekstmøte Loen, Hotel Alexandra
22. nov - 23. nov 47 IT-forum oppvekst og utdanning IKT-samling om oppvekst og utvikling Alexandra i Loen
20. nov - 21. nov 47 Bufetat, kommunane og Fylkesmannen Barnevernskonferansen 2017 Loen, Hotel Alexandra
16. nov - 17. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samfunnsmedisinsk nettverk Gloppen hotell
16. nov 46 Fylkesmannen og KoRus Bergen Læringsnettverk om ansvarleg alkoholhandtering og uteliv Thon Hotel Skei, Skei i Jølster
15. nov - 16. nov 46 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på vestlander, Utdanningsforbundet og KS På ramme alvor Barnehagekonferansen 2017 Hotel Alexandra, Loen
13. nov 46 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen Tverrfagleg konferanse i rettleiing Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
08. nov - 09. nov 45 Fylkesmannen Forum for rus og psykisk helse hausten 2017 Alexandra hotell, Loen
07. nov 45 Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga Konferanse om naturmangfald i sjø Universitetsaulaen i Bergen, Museplassen 3, Hovudinngang gjennom Musehagen frå Olav Ryes vei
02. nov 44 Fylkesmannen og Bergensklinikkene ROP læringsnettverk hausten 2017 Scandic Hotell Førde
02. nov - 03. nov 44 Fylkesmannen v/Kristin Skogli og Linda Svori Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Leikanger
01. nov 44 Fylkesmannen v/fylkeslege Per Stensland Tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Førde, Sunnfjord Hotell
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen v/Helge Pedersen og Berit I Rygg Regelverksamling for barnehage og skule 2017 Thon hotel Skei