Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2017
29. aug - 31. aug 35 Fylkesmannen v/ Svein Helge Steinsåker Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal, Quality hotel
september 2017
05. sep 36 Helse Førde Kurs i nødnett Førde
05. sep 36 Fylkesmannen, v/Astrid Fjærestad Harlem Læringsnettverk – utsette barn og unge - inkludering og utanforskap Skei, Thon Hotel Jølster
06. sep - 07. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for legevakt Førde
06. sep 36 Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane Opplæring for nytilsette i Nav Thon Hotel Jølster, Skei
11. sep 37 Sogn og Fjordane legeforening Kurs i normaltariffen, rekneskap og skatt Thon Hotel Jølster
12. sep - 13. sep 37 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017 Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
14. sep - 15. sep 37 Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Solfrid Nilsen Bygstad Felles barn, felles ansvar Scandic Sunnfjord hotell, Førde
14. sep - 15. sep 37 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer Thon hotel Jølster
26. sep 39 Antibiotikasenteret for primærmedisin, Helse Førde og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk Thon hotell Jølster
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
29. aug - 31. aug Nasjonal klimaomstillingskonferanse
05. sep Kurs i nødnett
05. sep Læringsnettverk – utsette barn og unge - inkludering og utanforskap
06. sep - 07. sep Kurs i akuttmedisin for legevakt
06. sep Opplæring for nytilsette i Nav
11. sep Kurs i normaltariffen, rekneskap og skatt
12. sep - 13. sep Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017
14. sep - 15. sep Felles barn, felles ansvar
14. sep - 15. sep Forum for helsestasjonslegar, helsesøstrer og jordmødrer
26. sep Oppstartsmøte for betre antibiotikabruk