Kurs og konferansar

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2018
24 aug 34 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
28 aug 35 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern Skei, Thon Hotel Jølster
28 aug - 29 aug 35 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Grunnkurs i økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
september 2018
05 sep 36 Fylkesmannen v/Helen Haaland Samling om produksjonstilskot Scandic Hotell Førde
12 sep 37 Nav Sogn og Fjordane og Fylkesmannen Opplæring for nytilsette i Nav Thon hotell Jølster, Skei
12 sep 37 Fylkesmannen IPLOS konferanse Thon hotell Jølster, Skei
17 sep - 20 sep 38 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Førde
18 sep - 19 sep 38 Kommunane, Bufetat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Barnevernskonferansen 2018 Alexandra hotell, Loen
18 sep 38 Helse Førde Kurs i nødnett Førde sentralsjukehus
21 sep 38 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland, RKBU og NAPHA m.fl. Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane RKBU VEST, Nygårdsgaten 112-114, Bergen
26 sep 39 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Bergen, Statens hus
oktober 2018
03 okt 40 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for kommunen som barnehagemyndigheit Scandic Sunnfjord hotell, Førde
16 okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nettverk sjukeheim Thon Hotel Jølster
17 okt 42 Fylkesmannen i Hordaland Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving Statens hus, Bergen
18 okt - 19 okt 42 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen Sunnfjord Hotel & Spa
18 okt 42 Høgskulen på Vestlandet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rettleiingskonferansen 2018 Høgskulen sitt bygg på Vie i Førde
22 okt - 23 okt 43 Fylkesmannen v/Linda Svori Første grupperettleiing hausten 2018 Loen
23 okt - 24 okt 43 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2018 Alexandra hotell, Loen
24 okt 43 Fylkesmannen og Helse Førde Smittevernkonferanse 2018 Skei, Thon hotel Jølster
30 okt - 31 okt 44 Fylkesmannen i Hordaland, Uni Research: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og RVTS (Ressurssenter vald og traumatisk stress) Konferanse om barn utsett for vald og overgrep Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
24 aug Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
28 aug Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern
28 aug - 29 aug Grunnkurs i økonomisk rådgjeving
05 sep Samling om produksjonstilskot
12 sep Opplæring for nytilsette i Nav
12 sep IPLOS konferanse
17 sep - 20 sep Kurs i akuttmedisin
18 sep - 19 sep Barnevernskonferansen 2018
18 sep Kurs i nødnett
21 sep Psykologar i kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane
26 sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
03 okt Samling for kommunen som barnehagemyndigheit
16 okt Nettverk sjukeheim
17 okt Nettverkssamling om økonomisk rådgjeving
18 okt - 19 okt Leiarnettverkssamling og fagdag for tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunen
18 okt Rettleiingskonferansen 2018
22 okt - 23 okt Første grupperettleiing hausten 2018
23 okt - 24 okt Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2018
24 okt Smittevernkonferanse 2018
30 okt - 31 okt Konferanse om barn utsett for vald og overgrep