Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2017
19. okt 42 Fylkesmannen v/Gunn Randi Bjørnevoll og KS Sogn og Fjordane Barnevernsleiarsamling Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
19. okt - 20. okt 42 Fylkesmannen ved Kristin Skogli Rettleiingsseminar for fysioterapeutar Skei, Thon Hotel Jølster
24. okt - 25. okt 43 Fylkesmannen v/Linda Svori Første grupperettleiing Gloppen
24. okt 43 Fylkesmannen Fagdag om dagtilbod til demente Thon hotel Jølster, Skei
25. okt 43 Fylkesmannen og frisklivssentralane Nettverkssamling for frisklivssentralar Thon Hotel Jølster, Skei
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2017 Alexandra Hotell, Loen
november 2017
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen v/Helge Pedersen og Berit I Rygg Regelverksamling for barnehage og skule 2017 Thon hotel Skei
01. nov 44 Fylkesmannen v/fylkeslege Per Stensland Tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Førde, Sunnfjord Hotell
02. nov - 03. nov 44 Fylkesmannen v/Kristin Skogli og Linda Svori Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Leikanger
02. nov 44 Fylkesmannen og Bergensklinikkene ROP læringsnettverk hausten 2017 Scandic Hotell Førde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
19. okt Barnevernsleiarsamling
19. okt - 20. okt Rettleiingsseminar for fysioterapeutar
24. okt - 25. okt Første grupperettleiing
24. okt Fagdag om dagtilbod til demente
25. okt Nettverkssamling for frisklivssentralar
31. okt - 01. nov Samling for landbruks- og miljøforvaltninga 2017
01. nov - 02. nov Regelverksamling for barnehage og skule 2017
01. nov Tvang og makt etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
02. nov - 03. nov Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
02. nov ROP læringsnettverk hausten 2017