Statsbudsjettdag torsdag 12. oktober

Kva er dei største endringane frå tidligare års budsjett, og kva verknader får statsbudsjettet 2018 for kommunane i Sogn og Fjordane? Dette vart drøfta på statsbudsjettdagen på Leikanger i dag.

Om lag 30 ordførarar, rådmenn og andre kommunale leiarar i fylket var påmelde til Fylkesmannens statsbudsjettdag på Statens hus, Leikanger. Det var også høve til å følgje delar av sendinga direkte i nett-TV frå kl. 11.55. 

I menyen til høgre finn de:
-  programmet for dagen
-  Fylkesmannen sitt brev til kommunane med eit samandrag om statsbudsjettet 2018
-  presentasjon som viser resultat for kommunane i Sogn og Fjordane
-  analyse for kommunane med utvikling 2017 - 2018

Dersom de ønskjer å sjå strøyminga på nytt kan de bruke lenka nedanfor:

TV-sending  torsdag 12. oktober   

 

Statsbudsjettdag 12. oktober 2017