Naustdal kommune er ute av Robek

Naustdal kommune er meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2017.

Kommunen vart innmeldt i Robek i 2016. Godt rekneskapsresultat i 2017 gjer at kommunen har dekka inn eit resterande underskot på 2,5 mill. kroner, og kan difor meldast ut av Robek.

Her finn du meir informasjon om Robek-registeret.

Kontaktpersonar