Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Pasientrettane er styrka

Frå 1. november må sjukehusa svare raskare på om pasienten har rett på helsehjelp, og det blir tidsfrist for når hjelpa skal starte. Dette er to av fleire endringar.

Les meir om dei nye pasientrettigheitene på helsedirektoratet sin nettstad.