Tilskot til private kyrkjebygg 2018

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2018.

Rundskriv, retningsliner og søknadsskjema kan du finne på nettsidene til Kulturdepartementet.

Kontaktpersonar