Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


09.01.2018

Separasjon og skilsmisse i 2017

I 2017 gav vi 164 separasjonar og 187 skilsmisser. Tabellen nedanfor viser tilsvarande tal tilbake til 2008.


16.01.2017

Er du utanlandsk statsborgar og vil søkje om separasjon eller skilsmisse?

Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv som gjer greie for kva opplysingar du må leggje ved søknaden om separasjon eller skilsmisse.


11.01.2017

Tal separasjonar og skilsmisser i 2016

I 2016 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 189 separasjonar og 134 skilsmisser.


28.10.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


19.01.2016

Tal separasjonar og skilsmisser i 2015

I 2015 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 176 skilsmisser.


24.11.2015

Enklare å søkje om separasjon

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om separasjon via eit elektronisk søknadsskjema.


04.04.2014

Søknad om fritak for plikta til å dokumentere skifte ved skilsmisse eller død

Kvifor må du dokumentere skifte med tidlegare ektefelle før du gifter deg på nytt?


04.04.2014

Søknad om godkjenning av utanlandsk separasjon eller skilsmisse

Når er det nødvendig å søke Fylkesmannen om godkjenning? 

 


04.04.2014

Godkjende meklarar i Sogn og Fjordane


04.04.2014

Tal separasjonar og skilsmisser i 2013

I 2013 vart det av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 167 skilsmisser.


Fleire nyhende


Kontaktpersonar

Aktuelt

Saksbehandlingstid

Inntil 2 veker