Namneendringar

Om du ønskjer å endre namn, må du melde frå til skattekontoret. Dersom skattekontoret ikkje godtek namneendringa, kan du klage til Fylkesmannen.

Dersom nokon andre som er part i saka, klagar på at skattekontoret har godteke namneendringa, er også Fylkesmannen klageinstans. Alle klager i slike saker skal sendast via skattekontoret.

Vis meir


04.04.2014

Namnesaker i 2013

I 2013 handsama Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tre klagesaker som gjaldt namneendringar.Kontaktpersonar