Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Tema for tilsynet:

Sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15 med tilhøyrande forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
27. september 10:00 - 15:00
Stad:
Gaular kommune
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Mari Severinsen
Målgruppe:
Ordførar, rådmann, tilsett som jobbar med beredskap, brannsjef og sektorsjefar

Kontaktpersonar