Andre grupperettleiing

Grupperettleiing for turnuslegar

Grupperettleiarar er:

Annelise Skeie: annelise_skeie@hotmail.com

Rune Nordpoll: r-nordpo@online.no

Program kjem seinare. Programmet vert lagt opp slik at ein ikkje treng å kome kvelden før.

Rettleiinga er obligatorisk.

Dato:
30. januar - 31. januar
Stad:
Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Linda Svori
Målgruppe:
Turnuslegar
Påmeldingsfrist:
16.01.2018 23:59:00

Kontaktpersonar