Samling om gruppeoppfølging og rettleiing i Nav

Dato:
29. september 08:30 - 15:00
Stad:
Førde, Scandic Sunnfjord hotel
Ansvarleg:
Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Rådgjevarar i Nav som har ansvar for kollegarettleiing i gruppe etter metoden i veiledningsplattformen og/eller har særleg ansvar for utvikling av rettleiingsmetodikk i Nav-kontoret

Målet for samlinga er erfaringsdeling og inspirasjon for tilsette i Nav-kontora som har eit spesielt ansvar for grupperettleiing og utvikling av rettleiingsmetodikk i Nav-kontoret.

Fylkesmannen dekker overnattingsutgifter frå 28-29. september. Påmelding innan 14.09.2017 via Navet, læring@nav

Informasjon om- og påmelding til tverrfagleg konferanse i rettleiing finn du her

Dato:
29. september 08:30 - 15:00
Stad:
Førde, Scandic Sunnfjord hotel
Ansvarleg:
Fylkesmannen og Nav Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Rådgjevarar i Nav som har ansvar for kollegarettleiing i gruppe etter metoden i veiledningsplattformen og/eller har særleg ansvar for utvikling av rettleiingsmetodikk i Nav-kontoret

Kontaktpersonar