Læringsnettverk om ansvarleg alkoholhandtering og uteliv

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus Bergen) inviterer med dette kommunane i Sogn og Fjordane til å delta i eit læringsnettverk om ansvarleg alkoholhandtering og uteliv.

Gjennom nettverket vil kommunane få høve til å utveksla erfaringar og få fagleg påfyll. Målgruppa er primært tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillingar, skjenkebestemmelsar og kontrollarbeid knytt til alkohollova.

Påmelding innan 28. oktober 2017 i påmelidngslenkje i vedlagde invitasjon

Kontaktperson ved KoRus Bergen er spesialkonsulent Else Kristin Utne Berg, tlf. 55 90 86 73 / mobil 416 49 336 og e-post ekrb@bergensklinikkene.no

Dato:
16. november 10:00 - 15:00
Stad:
Thon Hotel Skei, Skei i Jølster
Ansvarleg:
Fylkesmannen og KoRus Bergen
Målgruppe:
Tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillingar, skjenkebestemmelsar og kontrollarbeid knytt til alkohollova