Forum for rus og psykisk helse hausten 2017

Dato:
8. november - 9. november
Stad:
Alexandra hotell, Loen
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Tilsette i kommunar, spesialisthelsetenesta og Nav
Påmeldingsfrist:
27.10.2017 15:00:00

Kontaktpersonar