Fagdag skulefaglege ansvarlege og rektorar ved skular med ungdomstrinn

Dato:
25. januar
Stad:
Førde, Scandic Sunnfjord Hotell
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Kommunalsjefar/skulefagleg ansvarleg og rektorar ved skular med ungdomstrinn
Påmeldingsfrist:
16.01.2018 16:00:00

Fylkesmannen inviterer til ein fagdag med aktuelle tema.

  • Kommunen/skulen sitt ansvar for miljøretta helsevern ved Helsedirektoratet
  • Informasjon om fagfornyinga - korleis kan kommunar/skular komme i gang med implementering av denne
  • Erfaringar med ny §9A etter 1. semester
  • Kompetansetiltak
  • Førebuing av eksamen i grunnskulen våren 2018
  • Erfaringar frå gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver hausten 2017
  • Erfaringar frå GSI-innsamlinga 2017

Fagdagen er gratis for deltakarane.

Påmelding (du vil motta ei elektronisk kvittering på e-post)

 

Dato:
25. januar
Stad:
Førde, Scandic Sunnfjord Hotell
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Kommunalsjefar/skulefagleg ansvarleg og rektorar ved skular med ungdomstrinn
Påmeldingsfrist:
16.01.2018 16:00:00

Kontaktpersonar

Dokument