Hopp til innhald


Abonner på nyhende frå Fylkesmannen

Nyhende

 • 15.06.2018

  Kommunar øvde på atomhending

  Åtte kommunar øvde på å handtere ei atomhending i kombinasjon med ekstremvêr 5. juni. Til trass for høgt tidspress og lite støtte frå statlege atomstyresmakter, handterte dei hendinga på ein god måte.

  [ Les meir ]

 • 15.06.2018

  Liten nedgang i stabil mjølkeproduksjon

  Mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane er jamt over stabil, men etter vekst i produksjonen i 2016, var produksjonen tilbake att på om lag same nivå som i 2015. I 2017 produserte bøndene 103,9 mill. liter kumjølk mot 106,1 mill. liter i 2016.

  [ Les meir ]

 • 15.06.2018

  Manglande vurdering av valdsrisiko for alvorleg psykisk sjuk person

  Vi har behandla ei klage frå ein person som har vore utsett for trugsmål og vald frå ein pasient i psykisk helsevern. Vi har konkludert med at Helse Førde ikkje ga pasienten forsvarleg behandling.

  [ Les meir ]

Fleire nyhende