Nedetid Mine Vergemål og ny versjon

Måndag 20.05.2019 planleggar DIFI å gjennomføre utfasinga av dagens sikkerheitsløysing som blir brukt på Mine Vergemål.  Som en følge av dette vil Mine Vergemål vere utilgjengeleg i perioden 20.05.2019 til 17.06.2019. 

I staden for å oppgradera dagens løysning har Statens sivilrettsforvaltning jobba med den nye versjonen av Mine Vergemål. Denne løysninga vil vere grunnmuren for framtidig utvikling og forbetring av Mine Vergemål.

I perioden frå 20.5.2019 vil løysningen ferdigstilles, testast og klargjerast før verjene får tilgang til å logge seg inn måndag 17.06.2019. Verjene vil i denne perioden kunne ta kontakt med Fylkesmannen ved behov.

Kontaktpersonar