Framtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. 

Vi håper at vår informasjonstekst, video og eksempel på fremtidsfullmakt som du finner nedenfor er til hjelp for deg som ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

For informasjon om hvordan du skal gå frem for å skrive en fremtidsfullmakt kan du lese denne: artikkelen

Du kan også se: vår informasjonsvideo om fremtidsfullmakt og vårt eksempel på fremtidsfullmakt som du finner: her 

Lurer du på hvordan du skal gå frem for å søke Fylkesmannen om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakten så finner du informasjon om dette: her

 


29.04.2020

Legeerklæring ved søknad om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt

Se vedlegg. Legeerklæringen skal brukes ved søknad om Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt.  

24.04.2020

Generell informasjon om fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv

07.04.2020

Informasjonsvideo om fremtidsfullmakt