Presentasjon om sjølvråderett for personar med verje og presentasjon om barnekonvensjonen

Sjå: presentasjon om sjølvråderett for personar med verje, samt presentasjon om barnekonvensjonen 

Kontaktpersonar