Forvaltningskontroll på landbruksområdet (Hå)

Under kontrollen vil vi sjå nærare på kommunen si forvalting av regelverket knytt til ordninga med  produksjonstilskot, SMIL/drenering og ressurssituasjonen på landbrukskontoret (oppfølging etter kontroll i 2016).

Dato:
30. januar 10:00 - 13:00
Stad:
Hå kommune
Ansvarleg:
Landbruksavdelinga