Tilsyn med tenesta Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Gjesdal kommune ved Nav Gjesdal

Fylkesmannen i Rogaland skal gjennomføre tilsyn med kommunen sine plikter etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. §§ 29, 30, 31 og 32. Temaet for tilsynet er tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. I samband med, og i førebuinga av tilsynet, vil Fylkesmannen innhenta erfaringar frå brukarar som har vore/er i KVP.

Dato:
10. april - 13. april
Stad:
Gjesdal kommune
Ansvarleg:
Helse,- sosial og barnevernsavdelinga

Kontaktpersonar