Tilsyn 2016

Her finn du informasjon om Fylkesmannen sine planlagde tilsyn i 2016.  For å få meir informasjon om tema og når tilsyna blir gjennomførte sjå varselbrev. Rapportane blir lagde ut etter kvart som dei er ferdige.   

Alle rapportane er i PDF format. Du treng programmet Acrobat Reader for å lese dei.

Bjerkreim; Bokn; Eigersund; Finnøy; Forsand; Gjesdal; Haugesund; Hjelmeland; ; Karmøy; Klepp; Kvitsøy; Lund; Randaberg; Rennesøy; Sandnes; Sauda; Sokndal; Sola; Stavanger; Strand; Suldal; Time; Tysvær; Utsira; Vindafjord; Rogaland Fylkeskommune

     

Kommune
Tema
 Avdeling
Varselbrev om tilsyn
Rapport 
Bjerkreim
       
1. halvår
Kommunal beredskapsplikt Samfunn  Varsel sendt 18.02.2016 Rapport
2. halvår

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning Varsel sendt 17.06.2016 Rapport
2. halvår

Forvaltningskontroll

Landbruk Varsel 28.09.16 Rapport
Bokn
 
 
 
 
     

 

 
Eigersund
       
1. halvår
Introduksjons-programmet  Utdanning
1. halvår
Forvaltningskontroll Landbruk
2. halvår Samfunnstryggleik og beredskap Samfunn
Finnøy
       
2. halvår Samfunnstryggleik og beredskap Samfunn
Forsand
       
1. halvår
Forsvarleg leiing av ATO-avdelinga
Utdanning
1. halvår 
Forvaltningskontroll
Landbruk 
2. halvår
Nav-kontor. Økonomisk stønad 
Helse 
 
 
Gjesdal        
1. halvår
Elevane sitt utbyte av opplæringa. Utdanning
 2. halvår

Landsomfattende tilsyn med kommunens helse- og
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Helse
Haugesund
       
1. halvår

Tilsyn med krisesenter «Tilrettelegging av barn og unge sitt opphald i krisesenter og ivaretaking av deira særskilte behov»

Helse og sosial Varsel sendt 20.04.17  Rapport
2. halvår

Landsomfattande tilsyn: Helsetenester til psykisk utviklingshemma

Helse og sosial    
Hjelmeland        
Kommunen som barnehagemynde Utdanning

Varsel sendt 14.03.16

Rapport
2. halvår
Forvaltningskontroll Landbruk

Varsel 28.09.16

Rapport 
       
1. halvår

Landsomfattande tilsyn: Helsetenester til psykisk utviklingshemma 

Helse og sosial    
1. halvår

Forvaltningskontroll

Landbruk Varsel 03.12.15 Rapport 
Karmøy        
2. halvår

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning Varsel sendt 29.08.16  Rapport
Klepp        
2. halvår

Landsomfattande tilsyn: Nav-kontor. Kommunen sitt arbeid med dei sosiale tenestene, opplysning, råd og rettleiing og økonomisk stønad til unge mellom 17-23 år.

Helse og sosial

 

 
2. halvår

Forsvarleg system spesialundervisning

Utdanning 

Varsel sendt 11.05.16

Rapport
Kvitsøy
 
 
 
 
         
Lund        
1. halvår
Elevane sitt utbyte av opplæringa Utdanning
Randaberg        
1. halvår
Kommunal beredskapsplikt Samfunn
2. halvår Elevane sitt utbyte av opplæringa Utdanning
Rapport:
2. halvår Forvaltningskontroll Landbruk
Rennesøy
       
1. halvår

Forsvarleg system spesialundervisning

Utdanning
Sandnes
       
Introduksjons-programmet Utdanning Varsel sendt 23.09.15
Lukking avvik 17.08.16 Lokal luftkvalitet Miljø Varsel sendt 18.04.16
 
2. halvår

Landsomfattande tilsyn: Helsetenester til psykisk utviklingshemma

Helse og sosial  
Sauda
 
 
 
 
   LUKKA Kommunen som barnehagemynde  Utdanning  Varsel sendt 15.06.2016
Sokndal        
1. halvår
Forvaltningskontroll  Landbruk
 2. halvår

Landsomfattende tilsyn med kommunens helse- og
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Helse
Sola
       
  LUKKA
Kommunen som barnehagemynde Utdanning Varsel sendt 01.02.16 Rapport
1. halvår
Psykososialt miljø og organisering av spesialundervisning Utdanning Varsel sendt 10.03.16 Rapport
Stavanger        
1. halvår

Landsomfattande tilsyn: Helsetenester til psykisk utviklingshemma

Helse og sosial    
1. halvår
Samfunnstryggleik og beredskap Samfunn Varsel sendt 15.03.16  Rapport
1. halvår
Lokal luftkvalitet Miljø Varsel sendt 01.04.16  Rapport
2. halvår

Fengselshelsetenesta. «Nødvendige helsetenester til innsette og forsvarleg legemiddelhandtering»

Helse og sosial    
Strand        
       
 
Suldal        
2. halvår Samfunnstryggleik    og beredskap Samfunn Varsel sendt 05.07.16  Rapport
Time
       
     
 
 
Tysvær
 
 
 
 
1. halvår

Landsomfattande tilsyn: Barnevern. Kommunen sitt arbeid med oppfølging av meldingar 

 Helse o
 
Utsira
 
 
 
 
   
 
 
 
Vindafjord
       
1. halvår

Fengselshelsetenesta. «Nødvendige helsetenester til innsette og forsvarleg legemiddelhandtering» 

Helse og sosial     
2. halvår

Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø 

Utdanning  Varsel sendt 11.03.2016 

Rapport Vikedal skule

Rapport Ølen skule

2. halvår

Samfunnstryggeik og beredskap 

Samfunn Varsel sendt 05.07.16  Rapport
Rogaland Fylkeskommune
       
2. halvår

Elevane sitt utbytte av opplæringa

Utdanning  Varsel sendt 25.04.16

 Rapport

Dato:
1. januar 00:01 - 23:58
Stad:
Rogaland
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland