Tilsyn 2015

Her finn du informasjon om Fylkesmannen sine planlagde tilsyn i 2015.  For å få meir informasjon om tema og når tilsyna blir gjennomførte sjå varselbrev. Rapportane blir lagde ut etter kvart som dei er ferdige. 

Alle rapportane er i PDF format. Du treng programmet Acrobat Reader for å lese dei.

Bjerkreim; Bokn; Eigersund; Finnøy; Forsand; Gjesdal; Haugesund; Hjelmeland; ; Karmøy; Klepp; Kvitsøy; Lund; Randaberg; Rennesøy; Sandnes; Sauda; Sokndal; Sola; Stavanger; Strand; Suldal; Time; Tysvær; Utsira; Vindafjord; Rogaland Fylkeskommune

Kommune
Tema
 Avdeling
Varselbrev om tilsyn
Rapport 
Bjerkreim
       
 
Barneverntenesta Helse- og sosial    
Bokn
 
 
 
 
 
Elevane sitt utbyte av opplæringa
Utdanning Rapport
  Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Helse- og sosial 

 Invitasjon 02.07.15

 
  Forvaltningskontroll Landbruk Varsel 24.10.2014
Eigersund
       
       
Rapport
 
Fastlegetilsyn
Helse- og sosial
 
 
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
 
Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år
 Helse- og sosial
 
Finnøy
       
 
Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år
 Helse- og sosial
 
Forsand
       
 
Elevane sitt utbyte av opplæringa
Utdanning
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
Gjesdal        
 LUKKA

Introduksjons-

programmet 

Utdanning
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
Haugesund
       
 
Solstrand barnevernsenter
Helse- og sosial 
06.10.15
 LUKKA
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringpliktig alder
Utdanning
 
Samfunnstryggleik og beredskap
 Samfunn
Varsel sendt 26.02.15
 
Forvaltningskontroll
Landbruk
Varsel 24.10.2014
Hjelmeland        
     LUKKA

Introduksjons-

programmet

Utdanning Varsel sendt 25.08.15  Rapport
  Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Helse- og sosial

Invitasjon 30.06.15

 
       
         
  Samfunnstryggleik og beredskap Samfunn Varsel sendt 29.01.15  Rapport
  Barneverntenesta Helse- og sosial    
 

Fengsels-

helsetenesta

Helse- og sosial    
Karmøy        
 
Samfunnstryggleik og beredskap
Samfunn Varsel sendt 26.02.15  Rapport
 
Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år
Helse- og sosial Invitasjon 30.03.15  
Klepp        
  Barneverntenesta Helse- og sosial

 

 
Kvitsøy
 
 
 
 
 
Skolen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø
Utdanning
 Rapport
Lund        
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
 
Kommunen som barnehagemynde
Utdanning
 
Samfunnstryggleik og beredskap
Samfunn
 
Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år
 Helse- og sosial
 
Randaberg        
 LUKKA
Introduksjons-
programmet
Utdanning
Folkehelselova
Jamleg oversikt over helsetilstand
Helse- og sosial
 
Rennesøy
       
 
Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år
Helse- og sosial
 
 
Forvaltningskontroll
Landbruk 
Sandnes
       
         
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
 
Elevane sitt utbyte av opplæringa
Utdanning
Varsel sendt 07.04.15
Rapport:
 

Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra Helse Stavanger, SuS

 Helse- og sosial
 
Sauda
 
 
 
 
  Sosiale tenester i NAV Helse- og sosial  
Sokndal        
 
Kommunen som barnehagemynde
Utdanning
 
Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
 
Sola
       
 LUKKA

Introduksjons-programmet

Utdanning Varsel sendt 04.02.14 Rapport
 

Skolane sitt arbeid med psykososialt miljø

  • Haga skole
  • Sola ungdomsskole
Utdanning Varsel sendt 29.01.15

 Rapport:

 

Forvaltningskontroll

Landbruk Varsel 06.08.15

Rapport

Stavanger        
  Fengselshelsetenesta Helse- og sosial    
         
 LUKKA Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Utdanning Varsel sendt 09.12. 14  Rapport
  Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år  Helse- og sosial  Invitasjon 30.06.15  
  Samhandling om utskrivingsklare pasienter fra Helse Stavanger, SuS Helse- og sosial   Rapport
Strand        
  Økonomisk likeverdig behandling  Utdanning Varsel sendt 04.09.15
  Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Helse- og sosial Invitasjon 30.06.15
 
  Forvaltningskontroll Landbruk Varsel 14.04.15
Suldal        
  Barneverntenesta  Helse- og sosial    Rapport
  Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Helse- og sosial Invitasjon 02.07.15  
  Forvaltningskontroll Landbruk Varsel 19.10.15 Rapport
Time
       
  Barneverntenesta  Helse- og sosial 
 
 
  Sammfunnstryggleik og beredskap Samfunn
Tysvær
 
 
 
 
  Spesialundervisning- forsvarleg system 
Utdanning
Varsel sendt 26.08.15
  Forvaltningskontroll
Landbruk
Varsel 24.10.2014
Utsira
 
 
 
 
   
 
 
 
Vindafjord
       
 

Elevane sitt utbyte av opplæringa 

  • Skjold skule
Utdanning Varsel sendt 28.01.15  Rapport
Rogaland Fylkeskommune
       
 
       

 

Dato:
1. januar - 31. desember
Stad:
Rogaland
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland