Tilsyn 2014

Her finn du informasjon om Fylkesmannen sine planlagde tilsyn i 2014.  For å få meir informasjon om tema og når tilsyna blir gjennomførte sjå varselbrev. Rapportane blir lagde ut etter kvart som dei er ferdige. 

Alle rapportane er i PDF format. Du treng programmet Acrobat Reader for å lese dei.

Bjerkreim; Bokn; Eigersund; Finnøy; Forsand; Gjesdal; Haugesund; Hjelmeland; ; Karmøy; Klepp; Kvitsøy; Lund; Randaberg; Rennesøy; Sandnes; Sauda; Sokndal; Sola; Stavanger; Strand; Suldal; Time; Tysvær; Utsira; Vindafjord; Rogaland Fylkeskommune

Kommune
Tema
 Avdeling

Varselbrev om tilsyn

Rapport 
Bjerkreim
       
 
     

 

Bokn
 
 
 
 
Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15

Samfunnstryggleik og beredskap

Forvaltning
Eigersund
       
LUKKA
Elevane sitt utbyte av opplæringa
Utdanning
Finnøy
       
Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15

Samfunntryggleik og beredskap

Forvaltning

Forsand
       
 Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15

Samfunntryggleik og beredskap

Forvaltning
 

Tilsynskontroll

Landbruk
Gjesdal        

 

       

 

Tilsynskontroll
Landbruk 
Haugesund
       
Barnevernslova

Oppfylging av barn i kommunale fosterheimar

Barnevern
 
Hjelmeland        
         
       
Barnehagelova

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning Varsel om tilsyn 31.03.14 Rapport
Karmøy        

Opplæringslova kap 9a

Stangeland skole sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø
Utdanning Varsel om tilsyn 04.02.14 Rapport
Opplæringslova

Elevane sitt utbyte av opplæringa

  • Skudenes u.skole
  • Åkra u.skole
Utdanning Varsel om tilsyn 20.5.2014

- Skudenes

- Åkra

Klepp        
Opplæringslova § 2-5 og § 13-10 Retten til å høyre til eiga elevgruppe etter målform, og kommunen sitt forsvarlege system Utdanning Varsel om tilsyn 13.01.14 Rapport
Kvitsøy
 
 
 
 
 Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15
Samfunnstryggleik og beredskap
Forvaltning
Lund        
 
Tilsynskontroll
Landbruk
Randaberg        
Sosialtenestelova

Kvalifiseringsprogrammet- NAV

Helse- og sosial
   
Rennesøy
       
Barnehagelova

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning
Varsel om tilsyn Rapport
Sandnes
       
Opplæringslova
Samorganiserte skoler
Utdanning
Varsel om tilsyn 12.04.14 Rapport
Sosialtenestelova

Kvalifiseringsprogrammet - NAV

Helse- og sosial
Varsel om tilsyn Rapport
Sauda
 
 
 
 
Opplæringslova
Elevane sitt utbyte av opplæringa. (Sauda ungdomsskole.)
Utdanning
Opplæringslova
Forvaltningskompetanse (Sauda ungdomsskole)
Utdanning
 
Tilsynskontroll
Landbruk 
Sokndal        
Folkehelselova
Jamleg oversikt over helsetilstand
Helse- og sosial
Sola
       
         
Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15 Samfunnstryggleik og beredskap Forvaltning Varsel om tilsyn 06.02.2014 Rapport
Stavanger        

Opplæringslova kap 4 A

Grunnskuleopplæring for vaksne

Utdanning Varsel om tilsyn 17.02.14

Rapport

Strand        
Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15 Samfunnstryggleik og beredskap
Forvaltning
LUKKET Kommunen som barnehagemynde
Utdanning
Suldal        
Barnehagelova

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning Varsel om tilsyn 01.07.2014 Rapport
Time
       
Sosialtenestelova

Kvalifiseringsprogrammet - NAV

Helse- og sosial

 
 

Tilsynskontroll

Landbruk 

Tysvær
 
 
 
 

Sivilbeskyttelseslova §§14 og 15

Samfunnstryggleik og beredskap

Forvaltning
Utsira
 
 
 
 
   
 
 
 
Vindafjord (og Ølen)
       
Barnehagelova

Kommunen som barnehagemynde

Utdanning
Sosialtenestelova

Kvalifiseringsprogrammet-NAV

Helse- og sosial

  Barneverntenesta
Helse- og sosial
 
Rogaland Fylkeskommune
       
Opplæringslova

Rett til spesialundervisning

Utdanning Varsel om tilsyn Rapport

 

Dato:
1. januar - 31. desember
Stad:
Rogaland
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland