Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (Sandnes)

Tilsynet går ut på å kontrollere om kommunen som barnehagemynde følger regelverket om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne. 

Dato:
30. januar 08:00 - 16:00
Stad:
Sandnes kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar