Sola kommunen sine plikter etter introduksjonslova

Fylkesmannen i Rogaland skal gjennomføre tilsyn med kommunen sine plikter etter introduksjonslova. Tema for tilsynet er kommunen sin praksis knytta til deltakarane sin individuelle plan etter introduksjonslova § 6, jf. § 19 første ledd. Tilsynet vil også omfatte forvaltningslova sine reglar om enkeltvedtak knytta til disse paragrafane.

Dato:
15. februar 16:00
Stad:
Sola kommune
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Sola kommune