Forvaltningskontroll på landbruksområdet i Lund

Under kontrollen vil vi sjå nærare på kommunen si forvalting av regelverket knytt til ordninga med  produksjonstilskot, tilskot etter regionalt miljøprogram (RMP) og dei økonomiske ordningane på skogområdet.

Dato:
21. mars - 22. mars
Stad:
Lund kommune
Ansvarleg:
Landbruksavdelinga