Hopp til innhald

Tilsynskalender og rapportar - 2018

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Stad:

Type:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
februar 2018
15. feb 7 Karen Hansson Jacobsen Sola kommunen sine plikter etter introduksjonslova Sola kommune
januar 2018
30. jan 5 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet (Hå) Hå kommune
30. jan 5 Utdanningsavdelinga Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (Sandnes) Sandnes kommune
22. jan - 29. jan 4 - 5 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn kommunal beredskapsplikt Sokndal 22. og 29. januar 2018 Sokndal
Tilsyn
Dato Arrangement
15. feb Sola kommunen sine plikter etter introduksjonslova
30. jan Forvaltningskontroll på landbruksområdet (Hå)
30. jan Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (Sandnes)
22. jan - 29. jan Tilsyn kommunal beredskapsplikt Sokndal 22. og 29. januar 2018