Tilsynskalender og rapportar

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2018
05. okt 40 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy) Sandnes kommune
september 2018
27. sep 39 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune. Eigersund kommune
19. sep - 27. sep 38 - 39 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018 Strand kommune
13. sep 37 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sauda kommune Rådhuset
august 2018
29. aug - 05. sep 35 - 36 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Kvitsøy kommune 29. august og 5. september 2018 Kvitsøy kommune
juni 2018
14. jun - 21. jun 24 - 25 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Klepp kommune 14. og 21. juni 2018 Klepp kommune
mai 2018
15. mai - 25. mai 20 - 21 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Forsand kommune 15. og 24. mai 2018 Forsand kommune
april 2018
11. apr - 18. apr 15 - 16 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bokn kommune 11. og 18. april 2018 Bokn kommune
10. apr - 13. apr 15 Helse,- sosial og barnevernsavdelinga Tilsyn med tenesta Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Gjesdal kommune ved Nav Gjesdal Gjesdal kommune
mars 2018
21. mar - 22. mar 12 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet i Lund Lund kommune
Dato Arrangement
oktober 2018
05. okt Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy)
september 2018
27. sep Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune.
19. sep - 27. sep Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018
13. sep Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sauda kommune
august 2018
29. aug - 05. sep Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Kvitsøy kommune 29. august og 5. september 2018
juni 2018
14. jun - 21. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Klepp kommune 14. og 21. juni 2018
mai 2018
15. mai - 25. mai Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Forsand kommune 15. og 24. mai 2018
april 2018
11. apr - 18. apr Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Bokn kommune 11. og 18. april 2018
10. apr - 13. apr Tilsyn med tenesta Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Gjesdal kommune ved Nav Gjesdal
mars 2018
21. mar - 22. mar Forvaltningskontroll på landbruksområdet i Lund