Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2018
11. des - 13. des 50 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune Sandnes
05. des - 06. des 49 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune Haugesund
04. des - 11. des 49 - 50 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018 Tysvær kommune
november 2018
08. nov - 05. des 45 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune Vikevåg skule
06. nov 45 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune Gjesdal kommune
oktober 2018
22. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Klepp kommune. Klepp kommune
17. okt - 25. okt 42 - 43 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018 Sola kommune
05. okt 40 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy) Sandnes kommune
september 2018
27. sep - 15. nov 39 - 46 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune. Eigersund kommune
19. sep - 27. sep 38 - 39 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018 Strand kommune
Dato Arrangement
desember 2018
11. des - 13. des Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune
05. des - 06. des Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune
04. des - 11. des Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018
november 2018
08. nov - 05. des Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune
06. nov Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune
oktober 2018
22. okt - 24. okt Tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Klepp kommune.
17. okt - 25. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018
05. okt Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy)
september 2018
27. sep - 15. nov Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i Eigersund kommune.
19. sep - 27. sep Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 19. og 27. september 2018