Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
desember 2018
19. des 51 Utdanningsavdelingen Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune Karmøy
11. des - 13. des 50 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune Sandnes
05. des - 11. des 49 - 50 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018 Tysvær kommune
05. des - 06. des 49 Miljøvernavdelinga Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune Haugesund
november 2018
08. nov - 05. des 45 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune Vikevåg skule
06. nov 45 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune Gjesdal kommune
oktober 2018
24. okt - 30. okt 43 - 44 Helse,- sosial og barnevernsavdelinga Tilsyn med tenesta Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Sola kommune ved Nav Sola Sola kommune
22. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Klepp kommune. Klepp kommune
17. okt - 25. okt 42 - 43 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018 Sola kommune
05. okt 40 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy) Sandnes kommune
Dato Arrangement
desember 2018
19. des Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune
11. des - 13. des Tilsyn forurensa grunn Sandnes kommune
05. des - 11. des Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Tysvær kommune 4. og 11. desember 2018
05. des - 06. des Tilsyn forurensa grunn Haugesund kommune
november 2018
08. nov - 05. des Tilsyn med minoritetsspråklege elevar si rett til særskild språkopplæring i Rennesøy kommune
06. nov Forvaltningskontroll i Gjesdal kommune
oktober 2018
24. okt - 30. okt Tilsyn med tenesta Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Sola kommune ved Nav Sola
22. okt - 24. okt Tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming i Klepp kommune.
17. okt - 25. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Sola kommune 17. og 25. oktober 2018
05. okt Forvaltningskontroll på landbruksområdet, Sandnes kommune (inkl. Stavanger og Kvitsøy)