Hopp til innhald

Tilsynskalender og rapportar - 2016

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlege og private verksemder. Vi kontrollerer at lover og reglar blir haldne. Når vi til dømes har tilsyn med kommunane kontrollerer vi om aktiviteten og avgjerdene til kommunen er i samsvar med lovpålagde plikter. Tilsyna skal vere med på å sikre kvalitet og forsvarlege tenester. I høgre marg finn du oversikt over dei ulike tilsynsområda som Fylkesmannen i Rogaland har ansvar for.

Informasjon om og rapportar frå Fylkesmannen sine planlagde tilsyn med kommunane finn du nedanfor. Her er varselbrev og rapportar frå tilsyn i 2015, 2014 og 2013. I tillegg er det ei oversikt over eldre tilsyn.

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Vis for år:

Stad:

Type:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2016
01. jan 53 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn 2016 Rogaland
Tilsyn
Dato Arrangement
01. jan Tilsyn 2016