Hopp til innhald

Tilsynskalender og rapportar

Her finn du informasjon om Fylkesmannen sine planlagde og gjennomførte tilsyn. For å få meir informasjon om tema og når tilsyna blir gjennomførte sjå varselbrev. Rapportane blir lagde ut etter kvart som dei er ferdige. Velg "Vis tidlegare hendingar" for å velge årstal.

Les meir om tilsynsarbeidet til Fylkesmannen

Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Vis for år:

Stad:

Type:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2017
01. jan 52 - 1 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn 2017 Rogaland
Tilsyn
Dato Arrangement
01. jan Tilsyn 2017