Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
desember 2018
19. des 51 Utdanningsavdelingen Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune Karmøy
februar 2019
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Time kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Strand kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Sola kommune
april 2019
01. apr - 15. des 14 - 50 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des 31 - 49 Utdanningsavdelinga Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Miljøvernavdelinga Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar Bokn, Karmøy, Lund og Sauda
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Klepp kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Eigersund kommune
Dato Arrangement
desember 2018
19. des Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune
februar 2019
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
april 2019
01. apr - 15. des Tilsyn med Introduksjonslova i Haugesund kommune
august 2019
01. aug - 02. des Elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø - Tysvær kommune
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn med miljøretta helsevern