Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2019
15. jan - 15. jun 3 - 24 Utdanningsavdelinga Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde Gjesdal kommune
februar 2019
01. feb - 30. jun 5 - 26 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Hå kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Time kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Haugesund kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Bjerkreim kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Strand kommune
01. feb - 30. jun 5 - 26 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Sola kommune
august 2019
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Tysvær kommune
15. aug - 20. des 33 - 51 Miljøvernavdelinga Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar Bokn, Karmøy, Lund og Sauda
15. aug - 20. des 33 - 51 Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll landbruk Klepp kommune
Dato Arrangement
januar 2019
15. jan - 15. jun Tilsyn med Gjesdal kommune som barnehagemynde
februar 2019
01. feb - 30. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
01. feb - 30. jun Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
01. feb - 30. jun Forvaltningskontroll landbruk
august 2019
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk
15. aug - 20. des Tilsyn kommunale avløpsanlegg Bokn, Karmøy, Lund og Sauda kommunar
15. aug - 20. des Forvaltningskontroll landbruk