Ny felles nasjonal tilsynskalender

Frå 2020 skal fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar ta i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyna deira med kommunar og fylkeskommunar.

Formålet med tilsynskalenderen

Formålet med tilsynskalenderen er å legge til rette for samordning av statlege tilsyn med kommunar og fylkeskommunar slik det følgjer av ny kommunelov § 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen vil vere det viktigaste verktøyet i samordningsarbeidet etter kommunelova.

Lenke til tilsynskalenderen og til nærmare informasjon om kalenderen de i høgremarga.

Fylkesmannen i Rogaland jobber nå med å integrere kalenderen på våre eigne nettsidar.