Tilskot til kompetansehevande tiltak i tenester til personar med utviklingshemming

Det kan søkjast om tilskot for å setja i gang kompetansetiltak der målet er å styrke fag- og tenesteutvikling og kompetanseheving hjå personell som yter tenester til personar med utviklingshemming.

Opplysninger og søknadsinformasjon finn de på Helsedirektoratet si nettside.

Kontaktperson hos Helsedirektoratet er Elin S Kitmitto tlf 24 16 32 40  esk@helsedir.no

Søknadsfrist:
15.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Tilsette i helse- og omsorgstenestene som arbeidar med personar med utviklingshemming.
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunar