Skjønsmidlar til innovasjon og fornying

Det skal også i år tildelast skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane etter søknad. Midlane vil bli tildelt av restramma på 7,05 mill. kr som er tenkt skal gå til dette formålet i hovudsak.

Les meir om skjønsmidlar til innovasjon og fornying i kommunanen på våre sider.

Søknadsfrist:
02.05.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søkje:
Kommunane

Kontaktpersonar