Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. nov 10. nov Skjønnstilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma Kommunar i Rogaland
01. des 01. des Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
10. nov 10. nov Skjønnstilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma
01. des 01. des Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset