BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200817T000000 DTSTAMP:20200919T194259Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200817T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg UID:3c5a4d38-f27c-4a72-99f2-f2e0be60b56d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
\n
\n
\n
\n
Kommunar/fylkeskommunen kan s&oslas h\;ke om tilskott for vå\;ren 2020 for aldersgruppa 16-18 å\;r. Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til å \; gi grunnskoleopplæ\;ring til barn og unge \;som sø\;ker opphald i Noreg. Frist for å\; sø\;ke tilskott er 17. august 2020.
\n
\n
\n
\n
Frist: 17.08.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Tilskot/ 2020/08/opplaring-til-barn-og-unge-som-soker-opphald-i-noreg/
Arrangør: Utdanningsavdelinga
Målgr uppe: Barn og unge som søker opphald i Noreg
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg TRIGGER:-P16DT22H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR