BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200415T235900 DTSTAMP:20200528T072705Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200415T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Opplæring til barne og unge som søkjer opphald i Norge UID:35408ad8-d97d-47d5-861e-093c0c9761a2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunar/fylkeskommunen kan n&arin g\; sende sø\;knad om tilskott for hausten 2019 for aldersgruppa 16 -18 å\;r. Frist for å\; sø\;kje tilskott er 15. april 202 0. Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til &ari ng\; gi grunnskoleopplæ\;ring til barn og unge \;som sø\;k jer opphald i Noreg.

Frist: 15.04.2020 23: 59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Tilskot/2020/04/Opplaring-t il-barn-og-unge-som-sokjer-opphald-i-Noreg/
Arrangø r: Utdanningsavdelinga
Målgruppe: Bar n og unge som søkjer opphald i Noreg
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Opplæring til barne og unge som søkjer opphald i Norge TRIGGER:-P21DT4H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR