BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T230000 DTSTAMP:20200404T224204Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Midlar til symjeopplæring i barnehagen UID:cdee5549-6767-4767-bef0-303f757d785a X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunar\, barnehagar og frivillig e organisasjonar som ø\;nskjer å\; drive med symjeopplæ\; ring\, kan no sø\;kje Fylkesmannen i Rogaland om tilskot for 2020.< /p>

Frist: 01.03.2020 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no /Rogaland/Tilskot/2020/03/midlar-til-symjeopplaring-i-barnehagen/
Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe: Barn i barnehagar i alderen 4- 6 år\, i Rogaland BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Midlar til symjeopplæring i barnehagen TRIGGER:-P17D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR