BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200201T230000 DTSTAMP:20200923T103657Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200201T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2020 UID:1ea70acc-50f4-4f4b-b7a8-1876b5f0c6e1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det overordna må\;let er eit heilskapleg og samordna tenestetilbod som er tilpassa behova til brukaran e. \;

Frist: 01.02.2020 23:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Tilskot/2020/02/tilskot-ti l-utvikling-av-sosiale-tenester-i-nav-kontoret-for-2020/
Arrangør: Arbeids -og velferdsdirektoratet
Målgruppe: sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester\, og andre som står i fare for å kome i ein vanskel eg livssituasjon
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2020 TRIGGER:-P117DT6H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR