BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 DTSTAMP:20200919T094041Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020 UID:8e591ed6-a2a9-466d-83d7-5d776bc42b3c X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunane og fylkeskommunen kan s& oslash\;ke Miljø\;direktoratet og Klimasats-tilskot for å\; re dusere klimagassutslepp. Det finnes og tilskotsordning for kunnskap om kl imatilpasning. Elektronisk sø\;knad kan sendast innan 15. februar 2020.< /p>

Frist: 15.02.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesm annen.no/Rogaland/Tilskot/2020/02/kommunane-kan-fa-stotte-til-klimatiltak -i-2020/
Arrangør: Miljødirektoratet
Målgruppe: Kommunane og fylkeskommunen
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020 TRIGGER:-P108DT17H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR