BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200115T000000 DTSTAMP:20200928T131019Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200115T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot for 2020 naturforvalting\, truga artar og naturtypar\, fra mande artar\, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m. UID:b21e3776-49bb-4c78-a88e-e96a4a562d9a X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Det vert å\;rleg sett i gang ei rekkje tiltak for å\; betre miljø\;tilstanden i Norge. Medv erknad frå\; einskildpersonar og verksemder må\; til skal vi l& oslash\;yse klima- og miljø\;utfordringane. \;Klima- og milj&os lash\;departementet \;gir også\; i 2020 tilskot til tiltak som b lir sette i verk. Les meir om tilskotsordningane i det vedlagte rundskrivet og sø\;k tils kot i elektronisk sø\;knadssenter innan 15. januar< span style="color: #333333\; text-transform: none\; text-indent: 0px\; le tter-spacing: normal\; font-family: 'Open Sans'\, sans-serif\; font-size: 16px\; font-style: normal\; font-weight: 400\; word-spacing: 0px\; float : none\; display: inline !important\; white-space: normal\; orphans: 2\; widows: 2\; background-color: #ffffff\; font-variant-ligatures: normal\; font-variant-caps: normal\; -webkit-text-stroke-width: 0px\; text-decorat ion-style: initial\; text-decoration-color: initial\;">.

Frist: 15.01.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Tilskot/202 0/01/tilskot-for-2020-naturforvalting-truga-artar-og-naturtypar-framanda- artar-vilt--og-fiskeforemal-m.m/
Arrangør: Miljødirektoratet og Fylkesmannen
Målgruppe: Frivillige organisasjonaer\, kommunar\, husdyreigarar\, forskningsinstitu sjonar
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot for 2020 naturforvalting\, truga artar og naturtypar\, fra mande artar\, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m. TRIGGER:-P128DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR