BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191101T230000 DTSTAMP:20200222T175525Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191101T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid. UID:41f1a9c1-6aa5-4a71-a59b-68af535b428b X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunar i Rogaland kan samarbeide om å\; sø\;ke stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt i bar neverntenestene.

\n

Frå\; og med 2019 er det tildelt midlar fr& aring\; regjeringa som skal nyttes til stø\;tte av fosterheimar gje nnom de kommunale barneverntenestene. Det er disse midlene som nå\; lyses ut.

Frist: 01.11.2019 23:00
Lenke: https://www.fylk esmannen.no/Rogaland/Tilskot/2019/11/styrking-av-kommunalt-fosterheimsarb eid/
Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og Bufdir
Målgruppe: Barnevernstjenester i Rogala nd
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid. TRIGGER:-P56DT9H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR