BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190910T230000 DTSTAMP:20190921T040934Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190910T230000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene UID:a52e286b-10a8-4a8f-ab73-b64b853c8376 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskottsordninga «\;Psykolog er i dei kommunale helse- og omsorgstenestene»\; er lyst ut på\ ; nytt.

Frist: 10.09.2019 23:00
Lenke: htt ps://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Tilskot/2019/09/psykologer-i-dei-kommun ale-helse--og-omsorgstenestene3/
Arrangør: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe : Kommunen sine ulike virksomheter og dens tilsette. Menneske i alle aldersgrupper med problem knytte til psykisk helse\, rusmiddelbruk\, vald og traumer. Barn og unge som har vore utsett for vald eller med beh ov for oppfølging for betre gjennomføring av skule og opplæring.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene TRIGGER:-P5DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR