Søknadsfrist Tittel Målgruppe
30. sep 30. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 - andre gongs utlysing Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
01. nov 01. nov Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid. Barnevernstjenester i Rogaland
Sjå hovudtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan, hovudsakleg innanfor landbruket
Søknadsfrist Tittel
30. sep 30. sep Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 - andre gongs utlysing
01. nov 01. nov Styrking av kommunalt fosterheimsarbeid.
Sjå hovudtekst Midlar til utgreiing- og tilretteleggingstiltak