Skjema for oskespreiing

Skjema DOC PDF
Skjema 1 og 2 oskespreiing (nynorsk)
DOC-ikon

DOC-ikon

PDF-ikon

PDF-ikon

Skjema 1 og 2 askespedning (bokmål)
DOC-ikon

DOC-ikon

PDF-ikon

PDF-ikon

Erklæring (nynorsk/bokmål)
DOC-ikon

DOC-ikon

PDF-ikon

PDF-ikon

Skjema 1 er for søkjar som er i live. Skjema 2 er for avdød. Det må då leggjast ved underskriven erklæring frå avdøde eller erklæring underskriven av minst to personar om avdødes ønske.

Digital innsending av søknad her: