Skjema for oskespreiing

Skjema 1 er for søkjar som er i live. Skjema 2 er for avdød. Det må då leggjast ved underskriven erklæring frå avdøde eller erklæring underskriven av minst to personar om avdødes ønske.

Digital innsending av søknad her: