Mal for ROS-analyse i reguleringsplan

Det er laga ein mal for ROS-analyse i reguleringsplan til hjelp for dei som skal lage slik analyse, som ein kan laste ned frå nettsida her.

Denne malen er for kommunar og konsulentselskap som skal laga ROS-analyse (risiko- og sårbarheit) i reguleringsplanar, sjå under. Den blir også brukt til Fylkesmannens kontroll. Malen er laga for å effektivisere arbeidet og gi raskare behandling.

Malen vil bli endra frå tid til annan; last den ned når du treng den. Kom gjerne med innspel.

Kontaktpersonar

Dokument